pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

O nama

icon

O nama


Osnivač kompanije je Vlada Crne Gore tj. njeno Ministarstvo kapitalnih investicija koje daje svaku vrstu podrške i ono ima u ovoj fazi potpunu kontrolu nad aktivnostima kompanije. Crnogorska plovidba a.d. je akcionarsko društvo u kojoj je većinski dio od 99,97% u vlasništvu Vlade Crne Gore dok Zavod za zapošljavanje Crne Gore posjeduje ostatak od 0.03%. Kompanija je brodovlasnik / brodski menadžment , posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta. Uz osnovnu djelatnost kompanijski akt o osnivanju daje široke mogućnosti rada u domaćoj i međunarodnoj trgovini, agencijskim poslovima, poslovima zastupanja itd. Ideja kompanije...

DETALJNIJE

Bord direktora

image Nemanja Petrović Predsjednik Odbora direktora
image Milan Popović Član Odbora direktora
image Tena Božović Član Odbora direktora
image Ivana Kečina Član Odbora direktora
image Ahmet Markašević Član Odbora direktora
image Slobo Pajović Izvršni direktor info@crnogorskaplovidba.com
image Slobodan Rašković Sekretar Društva info@crnogorskaplovidba.com

Naši brodovi

carrier image

KOTOR

icon Teretni Brod

Gross Tonnage: 22456

Deadweight: 34987 t

Length Overall x Breadth Extreme: 179.9m × 28.4m

Year Built: 2012

provjerite lokaciju
carrier image

Dvadesetprvi maj

icon Teretni Brod

Gross Tonnage: 22456

Deadweight: 35000 t

Length Overall x Breadth Extreme: 179.9m × 28.4m

Year Built: 2012

provjerite lokaciju

iso standardi