pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

O nama

icon
image

Osnivač kompanije je Vlada Crne Gore tj. njeno Ministarstvo pomorstva i saobraćaja koje daje svaku vrstu podrške i ono ima u ovoj fazi potpunu kontrolu nad aktivnostima kompanije.

Crnogorska plovidba a.d. je akcionarsko društvo u kojoj je većinski dio od 99,97% u vlasništvu Vlade Crne Gore dok Biro za zapošljavanje Ministarstva rada posjeduje ostatak od 0.03%.

Kompanija je brodovlasnik / brodski menadžment , posluje na medjunarodnom otvorenom pomorskom tržišnim u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Uz osnovnu djelatnost kompanijski akt o osnivanju daje široke mogućnosti rada u domaćoj i međunarodnoj trgovini, agencijskim poslovima, poslovima zastupanja itd.

image

Ideja kompanije je da formira flotu brodova za prevoz suvih rasutih tereta – „bulkcarrier“-a. U početnoj fazi aktivnosti Kompanije su započete sa dvije novogradnje za prevoz suvih rasutih terete, tipa Handy (35000 DWT), izgradjene u brodogradilištu Shanghai Shipyard Co. Ltd., Shanghai, jer su ovi tipovi brodovi fleksibilni na tržištu.

Isporuka prvog broda“Kotor“ je izvršena 12.01.2012. godine, a drugog „Dvadesetprvi maj“ 31.08.2012. godine.


Brodovi se zapošljavaju na bazi dugoročnog vremenskog najma jer je stalno zaposlenje i kontinuirani prihod od najveće važnosti za kompaniju.

Visok stepen likvidnosti je preduslov za bilo koji uspješan koncept i Crnogorska plovidba a.d. ce težiti tom cilju.

image
image
image