pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

DUALMON

icon

Crnogorska plovidba A.D. Kotor učestvuje u projektu DUALMON – Jačanje kapaciteta za sprovođenje dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Crne Gore, koji se odvija u okviru programa ERASMUS +. Osnovni cilj projekta je poboljšanje kompetencija studenata visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (DUALMON) i pravnog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja a sa ciljem pružanja podrške različitim potrebama i interesima: studenata, kompanija i institucija visokog obrazovanja u zemlji, kao i davanje preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori. Projektni konzorcijum se sastoji od dvanaest partnera iz četiri zemlje: Crna Gora, Srbija, Slovenija i Austrija. Partneri su Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, odnosno sa njim povezane institucije (Savjet za visoko obrazovanje, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja), Privredna komora i kompanije koje su spremne da učestvuju u pilot programu uvođenja dualnog obrazovanja.

Uloga Crnogorske plovidbe u ovom projektu je da pruži podršku u svim projektnim aktivnostima kroz sledeće aktivnosti:

• Aktivno učestvovanje sa ostalim partnerima na projektu u studijskim posjetama drugim zemljama da bi se bolje upoznali sa praksom dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u drugim zemljama.
• Učešće u dijalogu o pravcima razvoja dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori.
• Saradnja sa Fakultetom za pomorstvo u realizaciji pilot studija dualnog obrazovanja. Saradnja bi se ostvarila tako što bi Crnogorska plovidba A.D. Kotor primila određeni broj studenata na privremeni rad u okviru dualnog studijskog programa. Studenti bi tokom rada u kompaniji bili pod nadzorom predstavnika kompanije. Nakon pilot studije predstavnici preduzeća bi dali svoje mišljenje o realizaciji pilot programa.

Očekivani rezultati projekta su:

1. razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja sa ciljem postizanja maksimalne saradnje između strudenata visokog obrazovanja, institucija visokog obrazovanja i kompanija u Crnoj Gori,
2. izmjena pravnog okvira koja će omogućiti uvođenje modela dualnog obrazovanja u visoko obrazovanje u Crnoj Gori

Veb stranica projekta: www.dualmon.ucg.ac.me