pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Kontaktirajte nas

icon
Škaljari B.B., ( P.O. Box 90 ) Kotor, Crna Gora, 85330
+382 (0) 32 304 164
+382 (0) 32 304 165
+382 (0) 32 304 165
+382 (0) 32 304 164