pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

O nama

icon

Osnivač kompanije je Vlada Crne Gore tj. njeno Ministarstvo kapitalnih investicija koje daje svaku vrstu podrške i ono ima u ovoj fazi potpunu kontrolu nad aktivnostima kompanije. Crnogorska plovidba a.d. je akcionarsko društvo u kojoj je većinski dio od 99,97% u vlasništvu Vlade Crne Gore dok Zavod za zapošljavanje Crne Gore posjeduje ostatak od 0.03%. Kompanija je brodovlasnik / brodski menadžment , posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Uz osnovnu djelatnost kompanijski akt o osnivanju daje široke mogućnosti rada u domaćoj i međunarodnoj trgovini, agencijskim poslovima, poslovima zastupanja itd. Ideja kompanije je da formira flotu brodova za prevoz suvih rasutih tereta – „bulkcarrier“-a. U početnoj fazi aktivnosti, kompanije je otpočela dvije novogradnje za prevoz suvih rasutih terete, tipa Handy (35000 DWT), izgrađene u brodogradilištu Shanghai Shipyard Co. Ltd., Shanghai, jer su ovi tipovi brodova fleksibilni na tržištu.

Isporuka prvog broda “Kotor“ je izvršena 12.01.2012. godine, a drugog „Dvadesetprvi maj“ 31.08.2012. godine.

Brodovi se zapošljavaju na bazi dugoročnog vremenskog najma jer je stalno zaposlenje i kontinuirani prihod od najveće važnosti za kompaniju.

Visok stepen likvidnosti je preduslov za bilo koji uspješan koncept i Crnogorska plovidba a.d. će težiti tom cilju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE M/B "KOTOR"

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE M/B "DVADESETPRVI MAJ"

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

KOTOR

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ

icon image

DVADESETPRVI MAJ