pouzdan

pomorski i priobalni prevoz tereta

Kompanija posluje na međunarodnom otvorenom pomorskom tržištu u skladu sa principima i standardima međunarodnog otvorenog pomorskog tržišta.

Vijesti

icon

VIJEST

12 May 2017

M/V “KOTOR” – Čeka slijedeće zaposlenje ispred luke Ulsan (Južna Koreja). M/V “DVADESETPRVI MAJ” – Čeka slijedeće zaposlenje ispred luke Manzanillo (Mexico). Predvidjena dopuna goriva na sidrištu luke Manzanillo 14/05, zatim će proslijediti za luku Guaymas (Meksiko) gdje stiže 16/05 radi ukrcaja tereta za luke Dalekog istoka.

VIJEST

30 Mar 2017

M/V “KOTOR” – Stigao u luku Channai (Indija) 30.03.2017 radi iskrcaja tereta. Završetak i isplovljenje predvidjeno 01.04.2017. Iskrcaj će se kompletirati u lukama Indije prema slijedećem preliminarnom rasporedu: Mumbai 06-07/4, Mundra 8-9/4, Kandla 9-11/4. M/V “DVADESETPRVI MAJ” – Na putu za luku Manzanillo (Mexico) radi iskrcaja tereta gdje se očekuje oko 22.04.2017.

VIJEST

03 Mar 2017

M/V “KOTOR” – Ukrcava teret u luci Yokohama, Japan. Završetak ukrcaja i isplovljenje se očekuje 04.03.2017. Ukrcaj će kompletirati prema slijedećem rasporedu: Kimitsu (6/3-8/3), Kobe (9/3-11/3). Iskrcaj je predvidjen prema slijedećem preliminarnom rasporedu: Kelang (Malezija) 20-21/3, Chennai 26-27/3, Mumbai 01-03/4, Mundra 4-5/4, Kandla 5-7/4 (Indija) M/V “DVADESETPRVI MAJ” – Ukrcava teret u luci Asaluyeh (Iran). Završetak ukrcaja I isplovljenje se očekuje 06.03.2017. Nakon isplovljenja Asaluyeh brod će dopuniti gorivo Fujairah (UAE) 07/03 I Singapore 18/03 te proslijediti za Manzanillo (Mexico) radi iskrcaja tereta gdje se očekuje oko 22.04.2017.

VIJEST

24 Feb 2017

M/V “KOTOR” – Ukrcava teret u luci Tokai (Nagoya), Japan. Završetak ukrcaja i isplovljenje se očekuje 25.02.2017. Ukrcaj će kompletirati prema slijedećem rasporedu: Yokohama (27/2-4/3), Kimitsu (5/3-6/3), Kobe (7/3-9/3). Iskrcaj je predvidjen prema slijedećem preliminarnom rasporedu: Kelang (Malezija) 19-20/3, Chennai 25-26/3, Mumbai 31/3-2/4, Mundra 3-4/4, Kandla 4-6/4 (Indija) M/V “DVADESETPRVI MAJ” – Stigao sidrište Asaluyeh (Iran) 14.02.2017. Početak ukrcaja predvidjen 28.02.2017, a isplovljenje 04.03.2017. Nakon isplovljenja Asaluyeh brod će dopuniti gorivo Fujairah (UAE) 05/03 I Singapore 16/03 te proslijediti za Manzanillo (Mexico) radi iskrcaja tereta gdje se očekuje oko 20.04.2017.

VIJEST

27 Jan 2017

M/V “KOTOR” – Završio iskrcaj i isplovio iz luke Nantong 26.01.2017. Proslijedio prema luci Guangzhou radi dokovanja. Dolazak Guangzhou se očekuje 30.01.2017, a ukupno vrijeme dokovanja oko 10 dana. M/V “DVADESETPRVI MAJ” – Završio iskrcaj u luci Aqaba (Jordan)i isplovio 26.01.2017. Proslijedio za drugu luku iskrcaja Mundra (Indija) gdje stiže 05.02.2017